Sırbistan: Türk İhracatçılar İçin Potansiyel Bir Pazar

Sırbistan, Türk ihracatçılar için önemli bir potansiyel sunan ve iş birliği fırsatları açısından dikkat çeken bir ülke olarak öne çıkıyor. Balkan coğrafyasında stratejik konumu ve güçlü ekonomik yapısı ile Sırbistan, Türk işletmeleri için yeni pazarlara açılmak ve Avrupa'ya erişim sağlamak için cazip bir destinasyon olma özelliğini taşıyor.

Sırbistan: Türk İhracatçılar İçin Potansiyel Bir Pazar

Sırbistan, Türk ihracatçılar için önemli bir potansiyel sunan ve iş birliği fırsatları açısından dikkat çeken bir ülke olarak öne çıkıyor.

Balkan coğrafyasında stratejik konumu ve güçlü ekonomik yapısı ile Sırbistan, Türk işletmeleri için yeni pazarlara açılmak ve Avrupa'ya erişim sağlamak için cazip bir destinasyon olma özelliğini taşıyor.

Sırbistan'ın 63,50 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası ve kişi başına düşen 22,72 bin dolarlık milli geliri, ekonomik potansiyelini yansıtıyor.

Sırbistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya, İtalya, Bosna Hersek, Macaristan ve Romanya yer alıyor.

Aynı şekilde en fazla ithalat yapılan ülkeler arasında ise Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Rusya, İtalya, Macaristan ve Türkiye dikkat çekiyor.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri her iki ülkenin de ihracat ve ithalatını önemli ölçüde artırmış durumda.

Türkiye, Sırbistan'a makine, demir-çelik, otomotiv ve plastik sektörlerinden ürünler ihraç ediyor ve bu sektörlerden yapılan ihracatın payı %29 seviyesinde.

-

Sırbistan'dan ise kauçuk, demir-çelik ve elektrikli cihazları sektörlerinden yapılan ithalat tüm ithalatın %41'ini oluşturuyor.

Sırbistan, iş yapma kolaylığı endeksinde 5 üzerinden 3 puan alırken, lojistik performansı ise 5 üzerinden 2 olarak değerlendirilmiştir.

Bu, Sırbistan'da iş yapma koşullarının orta seviyede olduğunu ve lojistik altyapının geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Sırbistan'ın rekabetçi operasyonel maliyetleri ve düşük işgücü maliyetleri, Türk ihracatçıları için avantaj sağlayan unsurlar arasında bulunuyor.

Sırbistan'ın Balkan ülkeleri içinde Romanya ve Yunanistan'dan sonra en büyük nüfusa sahip 3. ülke olması, Türk işletmeleri için Sırbistan pazarının önemini artırıyor.

Ayrıca, Sırbistan'ın imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yaklaşık 1,3 milyar tüketiciye gümrüksüz erişim imkanı sağlaması, Türk ihracatçıları için büyük bir avantaj teşkil ediyor.

Sırbistan'ın ekonomik potansiyeli, lojistik avantajları ve işbirliği fırsatları, Türk işletmeleri için çekici bir pazar oluşturuyor.