Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) ve Çimsa Arasında Yapı Malzemeleri İşbirliği

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL), bağlı şirketi Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığı Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla paylarının kısmi satışına karar verdiğini duyurdu.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) ve Çimsa Arasında Yapı Malzemeleri İşbirliği

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) KAP'a yaptığı açıklamada bağlı şirketi Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığı Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla paylarının kısmi satışına karar verildiğini açıkladı.

Konu ile ilgili KAP açıklaması şöyle: 'Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin mevcut ve devam eden yatırımları için Şirketimizin mali desteğine olan ihtiyacının azalması ve aynı zamanda Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)'nin güçlenen mali yapısı göz önünde bulundurularak, SBS çatısı altında toplanan küresel yapı malzemeleri yatırımlarının bağlı ortaklığımız Çimsa bünyesinde konsolide edilerek yönetilmesi ve böylece operasyonel verimliliğin artırılması amacıyla;

  • Şirketimizin %60 ve bağlı ortaklığımız Çimsa'nın %40 oranında hissedar olduğu SBS'nin %10,1 sermaye payını temsil eden 18.887.000 adet payın Çimsa'ya devredilmesine,
  • Devir bedelinin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 23 Ekim 2023 tarihli değerleme raporu baz alınarak 25.280.098 EUR olarak belirlenmesine,
  • Devir sonrası Şirketimize ait SBS sermayesinin %49,9'unu temsil eden 93.313.000 adet pay için Çimsa'ya ön alım hakkı tanınmasına,
  • Pay devirlerine ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve Şirketimiz ile Çimsa arasında düzenlenecek Hisse Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, karar verilmiştir.'